Aktuality

Díky dotacím z rozpočtu Města OSTRAVY!!! a Národní sportovní agentury se naši členové letos mohou podívat a otestovat své dovednosti v jiných jezdeckých areálech a na jiných sportovištích a kolbištích.

I když je doba covidová... stále věříme, že brzy pomine a budeme moci klub otevřít novým tvářím.

Chceme Vám v této náročné době popřát hodně pracovních i osobních úspěchů, mnoho štěstíčka a hlavně plno zdravíčka, kterého je v tomto nelehkém čase potřeba nejvíce.

Naše členská základna a tím i koňská rodina se rozrostla o velice mnoho talentovaných nebo ctižádostivých dětí, kteří to u koní chtějí dotáhnout hodně vysoko. Rádi by se podívali i na stupínky vítězů, tak jak se tomu již dříve našim členům povedlo (viz Náš sport).

Pro rok 2020 jsme pro vás připravili po úspěšném roce 2019 další možnosti tří intenzivních jezdeckých kurzů, které budou probíhat v rámci II.-IV. turnusu. Dále pro Vás máme připraveno 5 klasických turnusů. Více informací naleznete v sekci Tábory .