Tábory 2021

Náš klub již 17 rokem pořádá každoroční letní příměstské tábory s koňmi přímo v areálu naší jízdárny ve Slezské Ostravě. Pro rok 2021 jsme pro vás připravili v měsíci červenci tři intenzivní jezdecké kurzy, které budou probíhat v rámci I. - III. turnusu a v měsíci srpnu pak pro Vás máme připraveny tři klasické tábory IV. - VI. turnus.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!


Co to pro Vás znamená?

Žádáme Vás, abyste den před nástupem na tábor nechali své dítě otestovat na covid-19 a výsledek v papírové podobě přineste sebou v pondělí ráno. Test může být PCR i antigenní. V takovém případě dítě nemusíme v průběhu našeho tábora přetestovávat. Budete-li mít test dřívější, je jeho platnost vždy pouze 7 dní. Otestovat děti můžete nechat zdarma u FUTURA, Avion Schopingpark a mnoha dalších místech.S dotazy ohledně přihlášek na letní tábory se prosím Vás obracejte na paní Jitku Biernatovou, nejlépe formou písemnou na oddílový e-mail skmusketyr.tabor@email.cz nebo na telefon 733 726 910.

Prosíme rodiče, kteří neprovedou platbu nejpozději do čtvrtku před nástupem dítěte na tábor,  aby při nástupu donesli potvrzení provedení platby. Předejdeme tím zdržení při pondělním přebírání dětí. 

TERMÍNY A DRUH TÁBORŮ

V letošním roce máme pro Vás připraveny 6 turnusů:

I. turnus ..........  05.- 09. 07. 2021  Intenzivní jezdecký kurz              naplněn
II. turnus ........... 12. - 16. 07. 2021  Intenzivní jezdecký kurz              naplněn/ 2 náhradníci
III. turnus ......... 19.- 23. 07. 2021  Intenzivní jezdecký kurz                naplněn/ 3 náhradníci

IV. turnus .......... 02.- 06. 08. 2021  Klasický tábor s koňmi                      naplněn     
V. turnus ........... 09. - 13. 08. 2021  Klasický tábor s koňmi                 naplněn/ 2 náhradníci
VI. turnus .......... 16. - 20. 08. 2021  Klasický tábor s koňmi                 naplněn

Pro členy Sportovního klubu Mušketýr Ostrava, z.s.
26. - 30. 7. 2021 - intenzivní jezdecký kurz                                                             naplněn
23. - 27. 8. 2021 - intenzivní jezdecký kurz                                                             naplněn                

Po naplnění turnusu bereme již jen náhradníky!

CENA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

 • JEZDECKÝ INTENZIVNÍ KURZ         ČÁSTKA VE VÝŠI 4.400,- Kč
 • KLASICKÝ TÁBOR S KOŇMI            ČÁSTKA VE VÝŠI  3.800,- Kč
 • Pro zablokování místa Vašemu dítěti na tábor je potřeba po zaslání Přihlášky včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů odeslat i zálohu ve výši 1.000,- Kč. Bez složení zálohy do 14 dní od potvrzení přihlášení Vašeho dítěte na tábor bude místo uvolněno pro náhradníky, případně dalším zájemcům. 
 • Na zbylou částku máte poté čas až do 1. 7. 2021 nebo hotově v den předání dítěte na tábor.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST A BEZINFEKČNOST

 • k přihlášce je nutné přiložit zdravotní posudek od lékaře a potvrzení o bezinfekčnosti, 
 • NEJPOZDĚJI tak musíte učinit první den při nástupu dítěte na tábor. 
 • Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě na tábor přijato!

SEZNAM VĚCÍ NA TÁBOR

 • seznam je jen doporučení, jaké věci budou děti potřebovat na letní příměstský tábor. 
 • Prosíme, nedávejte dětem s sebou na tábor drahé věci a mobilní telefony. Za případnou ztrátu neručíme!

PŘIHLÁŠKY VČETNĚ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(čtěte, prosím, pokyny k posílání přihlášek!) 

Přihlášky jsou v letošním roce pouze v elektronické podobě. 

 • Tuto přihlášku, prosím, netiskněte! Neskenujte!
 • Pouze si ji stáhněte, vyplňte, uložte a pošlete na e-mail: skmusketyr.tabor@email.cz
 • Přihláška se poté podepíše v den nástupu dítěte na tábor.
 • V případě problémů se stažením nebo vyplněním kontaktujte odpovědnou osobu.
 • Všechny údaje v přihlášce musí být SPRÁVNĚ vyplněny! 
 • Po obdržení přihlášky vám zašleme potvrzení (opět e-mailem) o zařazení.
 • Číslo účtu, pro uhrazení zálohy či celé částky tábora je 2200498084/2010 (FIO Banka); jako variabilní symbol uvádějte, prosím, rodné číslo dítěte.
 • Potvrzení o platbě a jiné doklady pro proplacení táborů ze zaměstnaneckých fondů vydáme na vyžádání POUZE v den nástupu dítěte na tábor. 
 • Případně po domluvě i v průběhu konání tábora. Vystavení dokladů po ukončení táborů již nebude možné!
 • Pro platbu z podnikových fondů FKSP - Sportovní klub Mušketýr Ostrava z. s., sídlo Vlčkova 391/40, 710 00  Slezská Ostrava, IČ: 49593579. Fakturu Vám vy\stavíme na požádání.

*Bližší informace se dozvíte na kontaktech v uvedených dokumentech. Většina dokumentů je ve formátu PDF. K jeho prohlížení doporučujeme Adobe Acrobat Reader. Zdarma ho lze stáhnout na stránkách Adobe.

DALŠÍ INFORMACE K TÁBORŮM

 • Místo konání: Areál SK Mušketýr, Vlčkova 40, Slezská Ostrava
 • Strava: Svačina, oběd, svačina, zajištěn celodenní pitný režim
 • Doprava: Vlastní
 • Děti, které nerozumí a nemluví česky se mohou přihlásit pouze do turnusů s červenci 2021, neboť na těchto turnusech je anglicky mluvící lektor (Children who do not understand and do not speak Czech can only register for the terms in July 2021, because there are English-speaking teachers on these terms

NÁSTUP DĚTÍ NA TÁBOR

 • První den je nutno se dostavit před 7:45 z důvodu vyřízení agendy tábora. 
 • 8:00 -16:00 je povinný
 • Rodiče, kteří musí dříve do práce, mohou své děti přivést po domluvě i dříve. Každý turnus má jiný tematický herní plán. V herním odpoledni děti sbírají ve svých oddílech jednotlivé body do celotáborové hry, proto je nutné, aby neodcházely před 16hod (body musí sbírat celé družstvo). 
 • Od 16:00 do 18:00 je pro děti připraven dobrovolný program = ostatní doplňkové hry. 
 • V pátek končí tábor již v 16hod. Děti je možno si vyzvednout mezi 15 - 16hod.

VĚKOVÁ HRANICE

 • 7-16 let. 
 • Na tábor přijímáme i děti šestileté. Podmínkou pro přijetí šestiletého dítěte na tábor je, že dítě zvládne rozeznat pravou a levou ruku a turnus bude absolvovat v doprovodu staršího sourozence či kamaráda, o kterého se může opřít.

PŘESPÁNÍ

 • Ve čtvrtek mají děti možnost na táboře přespat. K přespání se děti nahlásí ve středu odpoledne, 
 • Je zde i možnost odvozu dětí po táboráku - cca mezi 21 - 22 hod. 
 • Pokud se dítě rozhodne zde spát žádáme rodiče, aby už pak nevolali, stává se, že se pak dítěti zasteskne a chce jet domů, maminky pak mají noční taxi služby a my neklid v táboře.
 • Spí se ve stanech s podsadou, tudíž je nutno děti vybavit karimatkou či matračkou, spacím pytlem, hygienickými potřebami a teplým pyžamem. 
 • Večer je pro děti připraven táborák, noční výstup na haldu Emu, kde mohou děti obdivovat noční Ostravu, a ti nejodvážnější mohou absolvovat stezku odvahy. 
 • Večeře a snídaně na další den je zajištěna.

PRÁCE S KOŇMI

 • Začátečníci absolvují výcvik na lonži - dlouhé oprati, kdy cvičitel vede koně a jezdec se může plně soustředit na svůj sed, rovnováhu a koordinaci vlastního těla. 
 • Zde se jezdci učí zejména vysedání v klusu. Po zvládnutí vysedání se jezdci učí ovládat koně na jízdárně v kroku, klusu (případně ve cvalu) a další jízdárenské povely. 
 • Pokročilí jezdci mají možnost jezdit do terénu, podmínkou je zvládnutí koně v kroku a klusu na jízdárně, dostatečná rovnováha a schopnost řídit koně samostatně. 
 • O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO SKUPINY ROZHODUJE VEDOUCÍ VÝCVIKU! 
 • Děti jsou podle svých schopností průběžně přeřazovány ze skupiny nižší do vyšší. 
 • Jeden den tábora (zpravidla středa nebo čtvrtek - záleží na počasí) se jdeme s koňmi a s dětmi zchladit k nedalekému soutoku Ostravice a Lučiny. 
 • Děti mají v náplni dne i péči o koně jako je např.: čištění koní, uzdění a sedlání, vybírání z kopyt, koupání koní, hygiena stáje, nastýlání do boxů, vodění koní... 
 • Všechny tyto činnosti patří k péči o koně a pomáhají dětem vybudovat si vztah ke koním, mohou však být pro začátečníky dosti fyzicky náročné.
 • Tábory jsou určeny jak pro jezdce začátečníky, tak i pro jezdce zkušenější.

BEZPEČNOST

 • Veškerý výcvik je vždy veden v první řadě s ohledem na bezpečnost dětí, jde nám především o to, aby bezpečně ovládaly koně, jak ve stáji tak ze sedla. 
 • Snažíme se, aby veškerá práce s koňmi byla dětem dostatečně vysvětlena a ukázána, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům ať už dětí, nebo koní. I kvůli toho organizujeme teoretické hodiny, kde se děti naučí nejen mnoho nového o koních, ale také se zde opakovaně mluví o jízdách a chybách, kterých se dopouštějí. 
 • Každému účastníkovi tábora doporučujeme, aby si vzal vlastní jezdeckou nebo cyklistickou přilbu. Pokud ji dítě nemá, jsme schopni ji zapůjčit. 
 • BEZ OCHRANNÉ PŘILBY NESMÍ DÍTĚ NA KONĚ SEDNOUT!

Jak probíhali naše předchozí letní příměstské tábory se můžete podívat zde