Tábory

Náš klub již od roku 2004 pořádá každoročně letní příměstské tábory s koňmi přímo v areálu naší jízdárny ve Slezské Ostravě. Pro rok 2020 jsme pro vás připravili po úspěšném roce 2019 další možnosti ČTYŘ intenzivních jezdeckých kurzů, které budou probíhat v rámci I.-IV. turnusu - více informací naleznete níže na této stránce. Dále pro Vás máme připraveny čtyři klasické tábory. Jak probíhali naše předchozí letní příměstské tábory se můžete podívat zde.

Děkujeme rodičům a všem účastnícím se dětem, za to, že nás podpořily svou účastí na táborech. Moc si toho Vážíme, a těšíme se na Vás příští rok i na jiných akcích konaných našim klubem.

Hezký zbytek roku 2020 přeje tým Sportovního klubu Mušketýr Ostrava, z.s.

Fotografie k táborům 2020 najdete v odkazech

I. turnus - intenzivní jezdecký kurz

VI. turnus - klasický tábor

S dotazy ohledně přihlášek na letní tábory se prosím Vás obracejte na paní  Šárku Fryšerovou nejlépe na telefon 774 322 600, případně na oddílový e-mail: skmusketyr.tabor@email.cz

Prosíme rodiče, kteří neprovedli platbu do 4.7.2020, aby při nástupu na tábor donesli taktéž kopii provedení platby, předejdeme tím zdržení při pondělním přebírání dětí. 

Informace táborům:

 • Posudek o zdravotní způsobilosti a potvrzení bezinfekčnosti- k přihlášce je nutné přiložit zdravotní posudek od lékaře a potvrzení o bezinfekčnosti, a to první den při nástupu dítěte na tábor. Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě na tábor přijato!
 • Seznam věcí na tábor - doporučený seznam věcí na letní příměstský tábor.
 • Prosíme, nedávejte dětem s sebou na tábor drahé věci a mobilní telefony. Za případnou ztrátu neručíme! 

Přihlášky (čtěte, prosím, pokyny k posílání přihlášek!)

Součástí přihlášky je také souhlas se zpracováním osobních údajů !

 • Elektronická přihláška 2020 - přihláška pro elektronickou formu. Tuto přihlášku, prosím, netiskněte! Tuto přihlášku si stáhněte, vyplňte, uložte a pošlete na e-mail: skmusketyr.tabor@email.cz. Přihláška se poté podepíše v den nástupu dítěte na tábor.
 • Tištěná přihláška 2020 - přihláška pro tisk. Tuto přihlášku, prosím, neposílejte naskenovanou elektronicky! Tuto přihlášku si vytiskněte, vyplňte a poštou pošlete na adresu uvedenou na přihlášce.
 • Všechny údaje v přihlášce musí být SPRÁVNĚ vyplněny! Po obdržení přihlášky vám zašleme potvrzení (pokud možno, opět e-mailem) o zařazení.
 • Číslo účtu, pro uhrazení zálohy či celé částky tábora je 2200498084/2010 (FIO Banka); jako variabilní symbol uvádějte, prosím, rodné číslo dítěte.
 • Potvrzení o platbě a jiné doklady pro proplacení táborů ze zaměstnaneckých fondů vydáme na vyžádání POUZE v den nástupu dítěte na tábor. Případně po domluvě i v průběhu konání tábora. Vystavení dokladů po ukončení táborů již nebude možné!
 • Pro platbu z podnikových fondů FKSP - IČ: 49593579

*Bližší informace se dozvíte na kontaktech v uvedených dokumentech. Většina dokumentů je ve formátu PDF. K jeho prohlížení doporučujeme Adobe Acrobat Reader. Zdarma ho lze stáhnout na stránkách Adobe.

Další informace - jezdecký tábor:

 • Místo konání: Areál SK Mušketýr, Vlčkova 40, Slezská Ostrava
 • Strava: Svačina, oběd, svačina, zajištěn celodenní pitný režim
 • Doprava: Vlastní
 • Nástup dětí na tábor: 8:00 -16:00 je povinný. První den je nutno se dostavit před 7:45 z důvodu vyřízení agendy tábora. Rodiče, kteří musí dříve do práce, mohou své děti přivést po domluvě i dříve. Každý turnus má jiný tematický herní plán. V herním odpoledni děti sbírají ve svých oddílech jednotlivé body do celotáborové hry, proto je nutné, aby neodcházely před 16hod (body musí sbírat celé družstvo). Od 16:00 do 18:00 je pro děti připraven dobrovolný program = ostatní doplňkové hry. V pátek končí tábor již v 16hod. Děti je možno si vyzvednout mezi 15 - 16hod.
 • Věková hranice: 7-16 let. Na tábor přijímáme i děti šestileté. Podmínkou pro přijetí šestiletého dítěte na tábor je, že dítě zvládne rozeznat pravou a levou ruku a turnus bude absolvovat v doprovodu staršího sourozence či kamaráda, o kterého se může opřít.
 • Přespání: Ve čtvrtek mají děti možnost na táboře přespat. K přespání se děti nahlásí ve středu odpoledne, je zde i možnost odvozu dětí po táboráku - cca mezi 21 - 22 hod. Pokud se dítě rozhodne zde spát žádáme rodiče, aby už pak nevolali, stává se, že se pak dítěti zasteskne a chce jet domů, maminky pak mají noční taxi služby a my neklid v táboře.
  Spí se ve stanech s podsadou, tudíž je nutno děti vybavit karimatkou či matračkou, spacím pytlem, hygienickými potřebami a teplým pyžamem. Večer je pro děti připraven táborák, noční výstup na haldu Emu, kde mohou děti obdivovat noční Ostravu, a ti nejodvážnější mohou absolvovat stezku odvahy. Večeře a snídaně na další den je zajištěna.
 • Program s koňmi: Začátečníci absolvují výcvik na lonži - dlouhé oprati, kdy cvičitel vede koně a jezdec se může plně soustředit na svůj sed, rovnováhu a koordinaci vlastního těla. Zde se jezdci učí zejména vysedání v klusu. Po zvládnutí vysedání se jezdci učí ovládat koně na jízdárně v kroku, klusu (případně ve cvalu) a další jízdárenské povely. Pokročilí jezdci mají možnost jezdit do terénu, podmínkou je zvládnutí koně v kroku a klusu na jízdárně, dostatečná rovnováha a schopnost řídit koně samostatně. O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO SKUPINY ROZHODUJE VEDOUCÍ VÝCVIKU! Děti jsou podle svých schopností průběžně přeřazovány ze skupiny nižší do vyšší. Jeden den tábora (zpravidla středa nebo čtvrtek - záleží na počasí) se jdeme s koňmi a s dětmi zchladit k nedalekému soutoku Ostravice a Lučiny. Děti mají v náplni dne i péči o koně jako je např.: čištění koní, uzdění a sedlání, vybírání z kopyt, koupání koní, hygiena stáje, nastýlání do boxů, vodění koní... Všechny tyto činnosti patří k péči o koně a pomáhají dětem vybudovat si vztah ke koním, mohou však být pro začátečníky dosti fyzicky náročné.
 • Tábory jsou určeny jak pro jezdce začátečníky, tak i pro jezdce zkušenější.
 • Bezpečnost: Veškerý výcvik je vždy veden v první řadě s ohledem na bezpečnost dětí, jde nám především o to, aby bezpečně ovládaly koně, jak ve stáji tak ze sedla. Snažíme se, aby veškerá práce s koňmi byla dětem dostatečně vysvětlena a ukázána, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům ať už dětí, nebo koní. I kvůli toho organizujeme teoretické hodiny, kde se děti naučí nejen mnoho nového o koních, ale také se zde opakovaně mluví o jízdách a chybách, kterých se dopouštějí. Každému účastníkovi tábora doporučujeme, aby si vzal vlastní jezdeckou nebo cyklistickou přilbu. Pokud ji dítě nemá, jsme schopni ji zapůjčit. BEZ OCHRANNÉ PŘILBY NESMÍ DÍTĚ NA KONĚ SEDNOUT!